Jedním z hlavních důvodů pro pořízení parkovací politiky jsou problémy s parkováním zejména na sídlištích, kdy tato sídliště byla budována převážně v 80. letech minulého století pro zcela odlišný stupeň automobilizace. A dále pro specifické podmínky v centru města a jeho nejbližším okolí, zejména na hranici zóny placeného parkování.

Cílem je vytvoření moderního strategického dokumentu, který bude řešit mobilitu ve městě komplexně ve vazbě na potřeby obyvatel a návštěvníků města, a podnikatelské sféry s cílem zlepšit kvalitu života ve městě.

Plošné vymezení parkovacího systému na území města Olomouce (návrh, který se může ještě měnit)

Zobrazit mapu v novém okně prohlížeče.