Olomouc v roce 2030

Doprava v Olomouci v roce 2030 přispívá k vyšší kvalitě života ve městě a nemá negativní dopady na životní prostředí.

Olomouc je moderním a prosperujícím stotisícovým městem, zároveň klidnou kulturní a historickou perlou Moravy. Je křižovatkou cest, pracovních příležitostí a vzdělanosti, univerzitním centrem vědy a výzkumu. Rychlé a kapacitní dopravní spojení do největších měst ČR nenutí Olomoučany stěhovat se za prací.

Město má kvalitní životní prostředí, život i pohyb v něm je snadný a příjemný. Základní služby jsou, s přispěním kompaktnosti a rovinatosti města, jednoduše dosažitelné pěšky, na kole, nebo veřejnou dopravou. Význam těchto způsobů dopravy vytrvale roste. Ulice a veřejné plochy, stejně jako zpřístupněné břehy řek, jsou plné života, místem setkávání a trávení času a lákají jedinečnou atmosférou.

Páteř dopravy tvoří hromadná, zejména pak tramvajová doprava, která spoluvytváří kulturu města. Olomoučané jsou motivováni k využívání veřejné dopravy i k aktivní mobilitě – jízdě na kole a chůzi. Olomouc je město s dlouhodobou a zřetelnou orientací směrem k udržitelné mobilitě založené na objektivních datech a vysoké informovanosti svých obyvatel o tématu městské mobility. Město dokáže pružně reagovat na aktuální mimořádné situace i očekávané i neočekávané trendy vývoje, jeho obyvatelé se aktivně zapojují do plánování a spolurozhodují o budoucnosti města.