A proč ve městě podporovat carsharing?

  • nižší potřeba používání aut a parkovacích ploch
  • snížení počtu najetých kilometrů autem
  • efektivnější využívání vozů než u vlastního auta
  • častější využívání dalších způsobů dopravy, zejména ve velkých městech

Carsharing je jednou z řady strategií řízení mobility ve městě. Poskytuje výhody využívání automobilu a zároveň omezuje nevýhody spojené s vysokou závislostí na automobilech, ale především umožňuje svobodné rozhodování mezi různými typy dopravy. Jedinec tak získává výhodu užívání osobního automobilu, aniž by musel nést náklady a odpovědnost, které z vlastnictví automobilu vyplývají. Podporu carsharingu je vhodné orientovat zejména na vozidla s nízkoemisním nebo bezemisním typem pohonu (CNG a LPG, elektromobily, hybridní automobily apod.).