A proč ve městě chodit pěšky?

  • pro zdraví a fyzickou kondici
  • pro čistší životní prostředí
  • pro lepší osobní kontakt, oživení obchodního ruchu, kulturního dění a snížení kriminality

Cílem tohoto opatření je snižování objemu automobilové dopravy vytvořením podmínek pro bezpečný a komfortní pohyb chodců ve všech částech města a rovněž podpořit využívání hromadné dopravy. Bez možnosti dojít bezpečně a pohodlně k cíli cesty nebo k zastávce MHD jsou obyvatelé města stále motivováni zbytečně využívat i pro běžné cesty osobního automobilu.

Pro posílení funkce pěší dopravy proto PUMMO navrhuje postupné dobudování sítě chráněných koridorů, tj. místních komunikací stavebně a organizačně zvlášť uzpůsobených pro chodce, umožňujících bezkolizní, bezpečné a komfortní dosažení potřebných cílů ve městě – všech stanic a zastávek hromadné dopravy a všech podstatných cílů dopravy (významná pracoviště, obchody, školy, úřady, zdravotnická zařízení, sportoviště, rekreační plochy apod.). Dále navrhuje lokality s velkým soustředěním chodců a v okolí klíčových cílů dopravně zklidnit, popřípadě zde přímo realizovat pěší zóny nebo rozšířit plochy pro pěší a vyloučit zbytnou automobilovou dopravu. Rovněž se zaměřuje na nezbytnou realizaci dostatečného počtu bezpečných průchodů přes plánované liniové stavby (silnice a železnice), a neumožňovat vznik uzavřených areálů (např. oplocených obytných celků apod.) na tradičních pěších trasách a uchovat existující průchody a pasáže.