Spolujízdy neboli carpooling jsou v České republice zatím poměrně málo využívaný. To ostatně platí i o strategii carsharing. V systému spolujízdy se cestující předem domluví s řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen nebo jehož jízda by s menším počtem přepravovaných lidí nebyla efektivní, na společné jízdě či pravidelném společném dojíždění. Typickými případy je společné pravidelné dojíždění sousedů do nějakého města nebo obce, spolucestování kolegů do zaměstnání nebo do školy a zpět atd.