Preferování vozidel veřejné dopravy v organizaci provozu na silnicích může výrazně zvýšit atraktivitu MHD. Současně s upřednostněním vozidel veřejné dopravy totiž vede k omezení vozidel individuální dopravy v dopravním proudu, čímž se zvýrazňuje zvýhodnění veřejné dopravy v porovnání dojezdových časů. Typicky se tak tato opatření uplatňují zejména ve velkých městech, jako je právě Olomouc, neboť preferovat vozidla hromadné dopravy lze teprve na těch komunikacích, kde je dostatečný počet těchto vozidel. Jedná se o jedno z klíčových opatření PUMMO.

Součástí opatření je i podpora železniční dopravy a zvýšení jejího podílu na celkovém objemu přepravy osob i nákladu. Rovněž podpora využití železničních tratí v intravilánu města jako plnohodnotné součásti integrovaného systém hromadné dopravy.