Zastupitelstvo projedná Plán udržitelné městské mobility Olomouc