Návrh nové parkovací politiky dělí město do čtyř zón