Na přípravě plánu udržitelné městské mobility se bude podílet i univerzita