Aktuality

6. 6. 2018

Doprava ve městě v roce 2030? Více pěších a cyklistů

O více než pět procent by měla v roce 2030 poklesnout individuální automobilová doprava v Olomouci. Růst by měla takzvaná udržitelná doprava – MHD, cyklodoprava i […]
30. 5. 2018

Zastupitelstvo projedná Plán udržitelné městské mobility Olomouc

V pondělí 4.6.2018 bude Zastupitelstvu města Olomouce předložen bod „Plán udržitelné městské mobility Olomouc“ k projednání a následnému schválení podle scénáře, který Zastupitelstvo vybere.
25. 4. 2018

Plán udržitelné městské mobility? Ve hře jsou tři varianty

Koncepční materiál řešící dopravu v Olomouci z hlediska její udržitelnosti, ale i ve vztahu k životnímu prostředí či zdraví obyvatel, to je Plán udržitelné městské mobility. […]
18. 9. 2017

Začal Evropský týden mobility

Horní náměstí bez aut, elektromobily, elektrokola, hybridní vozidla a podpora carsharingu či bikesharingu. Takový scénář má letošní Evropský týden mobility v Olomouci.V plánovaném programu nechybí cyklovyjížďka, […]
31. 5. 2017

V Pevnosti poznání o Plánu udržitelné mobility

Rádi bychom vás pozvali na první veřejné projednání analytické části Plánu udržitelné městské mobility, uskuteční se dne 8. června od 17 hodin. Akce se uskuteční v […]
3. 5. 2017

Budoucnost dopravy v Olomouci? Občané mohou spolurozhodovat

Chcete ovlivnit budoucnost dopravy v Olomouci? V rámci tvorby Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce to bude možné. Podnět či připomínku k podobě dopravy ve městě […]
11. 1. 2017

Na přípravě plánu udržitelné městské mobility se bude podílet i univerzita

Čerstvou novinkou v přípravách plánu udržitelné městské mobility v Olomouci je zapojení Univerzity Palackého. Dosud se přípravou tohoto dokumentu, jehož cílem je bezpečnější a šetrnější doprava […]
12. 4. 2016

Olomouc chce zlepšit život ve městě, vyřeší problémy s dopravou

Zlepšit život Olomoučanů a přiblížit se moderním západoevropským městům. Olomouc získá Plán udržitelné městské mobility, jehož cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování a veřejného prostoru s […]
25. 9. 2015

Olomouc tvoří Plán udržitelné městské mobility

Dokument, který dlouhodobě identifikuje strategické cíle v oblasti bezpečnější a šetrnější dopravy v kontextu zdravého životního prostředí města, plánuje pořídit město Olomouc. Radní souhlasili s vyhlášením […]